Dugnad

 

Vårdugnad og vedlikehold av fellesområder:
Tirsdag 25. April 2017 kl. 18.00.

(Værforbehold: Hvis det regner tirsdag 25. April, flyttes dugnaden automatisk til onsdag den 26. April).

Oppmøtet ved fellesboden mellom Nissetunet og Huldretunet (Øvre) ved containerne.

Ta med egen rake. Oppgaver fordeles av styret fortløpende etter behov, men følgende er planlagt:

  • Rake gressområdene langs hele tunstien fri for smågrus og søppel.
  • Koste grusen inn på asfalten på alle veier det er behov.
  • Henge opp en søppelkasse bak garasjeveggen Tunstien mellom Trolltunet og Tussestunet.
  • Ta ned ”barn leker” skilt øverst i Eventyreien. Lage nye fester og henge skiltene opp ordentlig.
  • Henge opp et parkeringsskilt.
  • Få vekk resten av grusen på gresset bak Alvetunet fra snødeponiet etter at feiebilen har vært der.
  • Plukke søppel på alle parkeringsplassområder og ned mot undergangen Nissefaret.
  • Fjerne mose på garasjetakene
  • Male stokkene på sandkassa i Perstunet
  • Det er mulig det blir noe arbeid med sandkassene da vi planlegger å legge ny duk og fylle de med ny sand