Vedtekter

Vedtekter Skogen 1 Huseierforening:

Vedtekter Skogen1 Huseierforening 2019 (PDF)

Vedtatt på årsmøtet 08.04.2008, endret på årsmøtet 16.04.2015 og 10.04.2019.

Skogen1 Huseierforening er etablert for å administrere fellesoppgaver innen bo-området Rolvsrud Skog delfelt 1 på Rasta i Lørenskog Kommune. Bo-området består av 108 boliger (88 eneboliger og 10 tomannsboliger) med adresser: Nissetunet, Alvetunet, Perstunet, Pålstunet, Espentunet, Huldretunet, Trolltunet og Tussetunet.

Fellesoppgaver som drift og vedlikehold av garasjene, fellesarealene og avløpsledninger under husene og over tomtene skal administreres og forvaltes av Skogen1 Huseierforening. Det samme gjelder tilsyn og vedlikehold av elektriske kabler og kabler for telefon- og fellesanlegg for radio og TV. Den som til enhver tid er eier av eiendommen er likevel både administrativt og økonomisk ansvarlig for tilsyn og vedlikehold av privat stikkledning fra felles vann- og avløpsledning, samt tilsyn og vedlikehold av elektriske kabler og kabler for telefon- og fellesanlegg for radio og TV inne i det enkelte hus.

Eier av Eiendommen plikter å være medlem av huseierforeningen, og rette seg etter de vedtekter som til enhver tid gjelder for denne.

Eier av Eiendommen plikter å svare for en forholdsmessig andel (1/108) av de økonomiske forpliktelser som huseierforeningen pålegger for dekning av disse fellesoppgavene, herunder bl.a. utgifter til felles antenneanlegg og kollektiv avtale for TV- og internettjenester, snørydding, strøing, asfaltering og oppmerking av parkeringsplasser, strøm til garasjer og veibelysning, samt vedlikeholds-kostnader til alle fellesanlegg, herunder eventuell skade på vann- og avløpsnettet eller strøm/kabelnettet.

Styrearbeid

Huseierforening skal ha et styre som består av totalt 6 medlemmer. Styret velger selv styreleder. Medlemmene til styret velges på huseierforeningens årsmøte som skal avholdes en gang i året.

Avgjørelsen innen styret skjer med vanlig stemmeflertall. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Styret har fullmakt til å opptre på samtlige medlemmers vegne i alle forhold som går inn under foreningens formål.

Eierskifte
Alle som flytter skal melde fra til styret om flyttedato samt ny eiers navn og epost adresse. Deling av felleskostnadene er et oppgjør mellom selger og kjøper.

Ved eierskifte hvor huseierforeningens regnskapsfører benyttes faktureres selger for dette med 6.000 kr. eks mva.

Garasjer og parkering

Garasjene eies i form av et sameie der hver huseier eier en andel på 1/108 hver. Utover loven om sameie så er det nedfelt i skjøtet til hver huseier at drift og vedlikehold av garasjene skal forvaltes av Styret i Skogen1 Huseierforening.

Eiendom og garasje må alltid selges sammen, og til samme kjøper.
Garasjene er forsikret gjennom en felles forsikring. Denne dekker ikke løsøre i garasjen. Selvforskyldte skader dekkes i sin helhet av den som eier garasjen.

Garasjene skal kun brukes for parkering av bil. Annet bruk som lager, oppbevaringsbod, verksted, næringsvirksomhet etc. er ikke tillatt. Det anmodes om at garasje som ikke er i bruk blir leid ut. Hvis bolig blir leid ut, skal garasjen inkluderes i utleien.

Det er ikke tillatt å oppbevare brann og eksplosjonsfarlige ting i garasjene, samt å utføre arbeider, bilreparasjoner og lignende som medfører brannrisiko og/eller fare for forurensning av miljøet.

Tilkobling av elektrisk utstyr i garasjene som trekker mye strøm over lengre tid og/eller på regelmessig basis er ikke tillatt. Tilkobling i garasjene for lading av elektriske biler, herunder andre elektriske kjøretøy er ikke tillatt.

Det er tillatt å bruke motorvarmer med tidsur. Oppvarming av garasjen er ikke tillatt.

Det er tillatt å montere elektrisk garasjeportåpner og ekstra lys (max 60W).

Det er ikke tillatt å endre på det faste elektriske nettet. All tilkopling av elektrisk utstyr skal skje til eksisterende stikkontakt.

Det er tillatt å montere uisolerte, enkle skillevegger. Dette under forutsetning av at naboer samtykker, monteringen av skilleveggene er fagmessig utført samt at felles stikkontakt og lampe fremdeles blir tilgjengelige fra begge garasjer. Skilleveggen skal monteres på samme side av reisverket som nettingen er montert. Vedlikehold av denne tilfaller på den som monterer skilleveggen. Det er ikke tillatt å montere isolerte skillevegger eller isolere mot yttervegger/tak/gulv.

Vedlikeholdet på garasjene er delt mellom Huseierforeningen og garasjeeier:

  • Huseierforeningen er ansvarlig for vedlikehold av yttervegger/reisverk, tak, elektriske kabler, utvendig lys, felles bod
  • Garasjeeier er ansvarlig for vedlikehold av garasjeporten m/oppheng/lås, gulv og all egenmontering som innredning, ekstra lys, garasjeport-åpner og skillevegger.

Garasjeeier plikter å gi huseierforeningens styre tilgang til garasjen ved behov. Garasjene skal alltid holdes låst.

Det er kun lov å parkere på oppmerkede parkeringsplasser. Det er ikke lov å parkere foran avfallscontainere og garasjene eller sperre innkjørslene til tunene. Noen av parkeringsplassene er reservert for lagring av snø og skal ikke benyttes for parkering i vinterhalvåret ved snøfall.

Parkering av tilhenger, campingvogn eller avskiltede kjøretøy skal ikke forekomme på parkeringsplassene. Kjøretøyer som opptar vesentlig mer plass enn vanlige personbiler tillates ikke parkert på sameiets eiendom. Styret kan bestille borttauing på eiers regning dersom dette ikke overholdes.

Rydding av egen tomt

Enhver eier har selv ansvar for på eget initiativ å beskjære hekker, busker og lignende slik at disse ikke henger ut over tomtegrensa. Dersom eier ikke etterkommer dette etter varsel fra Styret, vil dette bli gjort på eiers regning.

Hageavfall skal ikke kastes i huseierforeningens containere. Eier må selv levere dette på en gjenvinningsstasjon.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s