Nabovarsel1

12.04.2016: Vi har mottatt følgende 6 dokumenter.

Nabovarsel Skogen 1 Huseierforening

Q-05_10-15-0280_Redegjorelse-naboer-gjenboere

E-04_A-11-0T0 – Takplan_ny løsning

E-05_A-31-000 – Fasader_ny løsning

E-14_A-11-0T0 – Takplan_godkjent tiltak

E-16_A-40-010 – Aksonometrier løsning

26.06.2015: Vi har mottatt følgende 2 dokumenter, samt diverse kart som kan besiktiges ved å kontakte styreleder.

26_06_2015_varsel

26_06_2015_brev